Hankkeet

Saaristokaupunki Parainen - Käynnissä olevat matkailuhankkeet

HAMA-matkailuhanke: Saariston saarikohteiden tuotteistaminen, näkyvyys ja saavutettavuus

Hankkeen tavoitteet
Hankkeella on päätavoitteinaan luoda edellytyksiä harvaan asuttujen saaristoalueiden matkailunsesonkien pidentämiselle ja matkailun kasvulle.

Hankeen toimenpiteet

A. edesauttaa matkailupalveluiden kehittämistä ostettaviksi tuotteiksi sekä parantaa matkailutuotteiden ja -pakettien määrää, saatavuutta ja löydettävyyttä

B. parantaa saavutettavuutta yhdistämällä jo olemassa olevat vesireittiaikataulut tuotteisiin, sekä etenkin paketoimalla venekuljetuksia mukaan tuotteisiin silloin kuin aikataulutettuja venekuljetuksia ei ole, sillä tavalla luoden mahdollisuuksia matkailla saaristokohteisiin, jotka ovat nyt vaikeasti saavutettavissa.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ja toteutustapa:

Tuotteistaminen ja paketointi (kartoitusta, koulutusta, verkostoitumista ja tuotteistamistyöpajoja)

Tuotteiden digitaalinen läsnäolo ja ostettavuus (jakelutiekoulutusta, työpajoja, tuotteiden syöttämistä digitaalisiin kanaviin)

Tuotetestaus ja -esittely myyntiorganisaatioille sekä tuotteiden kohderyhmille

Hankeaika: 1.10.2022.-30.9.2023
Rahoittaja: Lapin ELY-keskus, Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeet
Yhteyshenkilö: Viveca Smeds-Aalto, puh. 040 488 6022, Benjamin Donner, puh. 040 483 8282

HAMA-matkailuhanke Esiselvityshanke – Risteilyalukset kohderyhmänä

Hankkeen päätavoitteet
Hankkeella on päätavoitteinaan selvittää saaristoalueen edellytyksiä vastaanottaa etenkin pieniä risteilylaivoja ja tuottaa sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka kiinnostavat tätä kohderyhmää. Tässä hankkeessa selvitettäviä asioita ovat:

  • Pienempien risteilyalusten kiinnostusta ankkuroida saaristoon tarjotakseen saaristoelämyksiä matkustajilleen
  • Millaiset tuotteet kiinnostavat aluksia
  • Mitkä ankkurointi- ja satamapaikat voisi hyödyntää erikokoisille risteilyaluksille ja millaisia tuotekokonaisuuksia voi tarjota näiden maantieteellisten paikkojen ympärillä
  • Mahdollinen alueellinen taloudellinen vaikutus risteilyaluksilla voi olla saaristolle sekä suora tuotto per matkustaja, jota kohderyhmä voisi tuottaa harvaan asutulle saaristoalueelle.

Hankeaika: 1.10.2022.-30.9.2023
Rahoittaja: Lapin ELY-keskus
Yhteyshenkilö: Benjamin Donner, puh. 040 483 8282

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists –hanke kehittää palvelutasoa saaristossa ns. tukikohdissa, vaihtopaikoissa, joihin tullaan yhdellä kulkuvälineellä (henkilöautolla, linja-autolla) ja joista matka usein jatkuu toisella kulkuvälineellä (lautalla, yhteysaluksella).

Paraisten tavoitteena hankkeessa on kehittää palveluja neljässä satamassa. Nauvon vierasvenesatama on kaupunkimme matkailun solmukohta ja hankesuunnitelman mukaan sinne asennetaan sähköpyörien latausasema. Latausasema toimii aurinkopaneeleilla ja siinä on myös säilytyslokeroita ja mahdollisuus ladata muitakin sähkölaitteita, kuten puhelimia. Satamaan asennetaan lisäksi digitaalinen infotaulu, josta näkee aikatauluja ja karttoja sekä tietoja alueen palveluista ja tapahtumista. Tällainen digitaalinen infotaulu asennetaan myös Heponiemeen, Pärnäisiin sekä Galtbyhyn.

Hankkeen pääkumppanina toimii Region Stockholm ja yhteistyökumppaneina Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta ja Raaseporin kaupunki.

Hankeaika: 1.5.2020-31.12.2022
Kokonaisbudjetti: Noin 1,1 miljoonaa euroa
Rahoittaja: Central Baltic
Paraisten yhteyshenkilö: Benjamin Donner, 040 483 82 82

Menneet hankkeet

Kestävä matkailu- hanke

Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon


Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt hankerahoitusta Paraisten kaupungille kestävän matkailun edistämiseksi. Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon-hanke toteutetaan yhdessä Kemiönsaaren kunnan kanssa.

Hankkeen tavoitteet ovat:

• destinaatiotason vastuullisen matkailun kehittäminen
• yritysten ohjaaminen ja kouluttaminen vastuulliseen matkailuun
• luontoarvoihin perustuvien kestävän matkailun kriteerien mukaisten matkailupalveluiden ja -reittien kehittäminen

Hankeaika: 1.7.2021-31.5.2022
Kokonaisbudjetti:
Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto
Hankevastaava: Lena Nykänen, puh. 040 151 1607

Pyhän Olavin merireitin jatkokehittämishanke, 1.3.2020-28.2.2022

Hankkeen tavoitteena on kehittää Pyhän Olavin merireittiä vastuullisesti, kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti yhdessä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on luoda vaeltajalle katkeamaton palveluketju sekä kulttuurisesti kiinnostavia sisältöjä ja sitä kautta edesauttaa paikallisten toimijoiden liiketoiminnan kehittymistä sekä luoda työllistymismahdollisuuksia saaristoon.

Lisätiedot: James Simpson, hankevetäjä, james.simpson@parainen.fi, 040 488 5977

Coastal Bootcamp -hanke, 1.10.2018 – 30.08.2021

Hankkeen tavoitteena on

  1. Matkailun elämyspotentiaalin lisääminen uusien teemareittien ja työpajatyyppisten työmenetelmien avulla yli kuntarajojen
  2. Matkailuyritysten digitaalisen osaamisen kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen, älykkään matkailun lisääminen sekä uusien alusta- ja jakamistalouden liiketoimintamallien hyödyntäminen tavoitteena rajat ylittävä, digitaalinen yhteistyö ja kumppanuus eri toimijoiden kesken
  3. Kestävän matkailun tasapainoinen kehittäminen, luonnon ja kulttuuriympäristöjen kestävyyden lisääminen ja myönteisten vaikutusten maksimointi alueiden kärkikohteissa
  4. Maaseudun pienten yritysten yhteistyön lisääminen sekä kasvuun ja kumppanuuteen tarvittavan muutoksen tukeminen rajat ylittävän yhteistyön avulla
  5. Matkailubarometrin avulla matkailun volyymin mittaaminen, matkailuun liittyvä ennakointityö (esim. globaalit trendit) ja näiden avulla matkailupalveluiden sisältöjen kehittäminen, uuden ideoiminen, jotka mahdollistavat toimijoiden yhteistyön uusilla ulottuvuuksilla
  6. Oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyön lisääminen yritysten tarpeisiin perustuen

Hankkeen materiaalia:

4.5.2021 Yrittäjien aamukahvitilaisuuden tallenne (katsottavissa 20.5. saakka)

12.5. Reittiwebinaarin tallenne

Lisätiedot: Lena Nykänen, hankevetäjä, lena.nykanen@parainen.fi, 040 151 1607

Turunmaan syksy -hanke, 1.5.2020-31.1.2021

Hankkeen tavoitteena on edistää Turunmaan alueella sijaitsevien matkailusektorin yritysten mahdollisuuksia toipua koronapandemiasta.

Tavoitteeseen pyritään ensisijaisesti matkailusesonkia syksystä pidentämällä. Sesonkia pidennetään luomalla uusia matkailukonsepteja alueen yritysten kanssa, tavoittelemalla laajempia matkailijaryhmiä lähialueilta syksyn tapahtumiin sekä muilla konkreettisilla saaristomatkailua tukevilla toimilla. Samalla tarkastellaan kuitenkin myös muita yritysten uudistumistarpeita ja hyviä käytänteitä, joita poikkeustilanne on synnyttänyt. Erityisesti, mikäli pandemia pitenee, on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia tapoja toimia ja luoda liikevaihtoa poikkeustilanteessa.

Tavoite on saada saariston lyhyttä matkailun kesäsesonkia pidennettyä pysyvästi. Taloudellisten vaikutusten lisäksi tällä edistetään samalla vastuullisesti matkailun kantokykyä saaristossa, kun kesäkuukausille painetta tuova matkailijavolyymi jakaantuu aiempaa tasaisemmin useammalle kuukaudelle.

Lisätiedot: Niina Aitamurto, niina.aitamurto@parainen.fi, 040 488 6093

Turunmaan syksy -hankkeen tilaisuuksia ja materiaaleja:

15.6. Digimarkkinointiwebinaarin tallenne https://vimeo.com/429948339/e245c160c9

7. ja 8.9. Sauna- ja wellnesselämysten tuotteistaminen, webinaarin tallenne.

14.9. Joulun tuotteistamiswebinaarin tallenne

29.10. Digimarkkinointiwebinaari II, tallenne