Hankkeet

Pyhän Olavin merireitin jatkokehittämishanke, 1.3.2020-28.2.2022

Hankkeen tavoitteena on kehittää Pyhän Olavin merireittiä vastuullisesti, kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti yhdessä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on luoda vaeltajalle katkeamaton palveluketju sekä kulttuurisesti kiinnostavia sisältöjä ja sitä kautta edesauttaa paikallisten toimijoiden liiketoiminnan kehittymistä sekä luoda työllistymismahdollisuuksia saaristoon.

Lisätiedot: James Simpson, hankevetäjä, james.simpson@parainen.fi, 040 488 5977

Coastal Bootcamp -hanke, 1.10.2018 – 30.08.2021

Hankkeen tavoitteena on

  1. Matkailun elämyspotentiaalin lisääminen uusien teemareittien ja työpajatyyppisten työmenetelmien avulla yli kuntarajojen
  2. Matkailuyritysten digitaalisen osaamisen kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen, älykkään matkailun lisääminen sekä uusien alusta- ja jakamistalouden liiketoimintamallien hyödyntäminen tavoitteena rajat ylittävä, digitaalinen yhteistyö ja kumppanuus eri toimijoiden kesken
  3. Kestävän matkailun tasapainoinen kehittäminen, luonnon ja kulttuuriympäristöjen kestävyyden lisääminen ja myönteisten vaikutusten maksimointi alueiden kärkikohteissa
  4. Maaseudun pienten yritysten yhteistyön lisääminen sekä kasvuun ja kumppanuuteen tarvittavan muutoksen tukeminen rajat ylittävän yhteistyön avulla
  5. Matkailubarometrin avulla matkailun volyymin mittaaminen, matkailuun liittyvä ennakointityö (esim. globaalit trendit) ja näiden avulla matkailupalveluiden sisältöjen kehittäminen, uuden ideoiminen, jotka mahdollistavat toimijoiden yhteistyön uusilla ulottuvuuksilla
  6. Oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyön lisääminen yritysten tarpeisiin perustuen

Lisätiedot: Lena Nykänen, hankevetäjä, lena.nykanen@parainen.fi, 040 151 1607

Turunmaan syksy -hanke, 1.5.2020-31.1.2021

Hankkeen tavoitteena on edistää Turunmaan alueella sijaitsevien matkailusektorin yritysten mahdollisuuksia toipua koronapandemiasta.

Tavoitteeseen pyritään ensisijaisesti matkailusesonkia syksystä pidentämällä. Sesonkia pidennetään luomalla uusia matkailukonsepteja alueen yritysten kanssa, tavoittelemalla laajempia matkailijaryhmiä lähialueilta syksyn tapahtumiin sekä muilla konkreettisilla saaristomatkailua tukevilla toimilla. Samalla tarkastellaan kuitenkin myös muita yritysten uudistumistarpeita ja hyviä käytänteitä, joita poikkeustilanne on synnyttänyt. Erityisesti, mikäli pandemia pitenee, on tarpeen miettiä vaihtoehtoisia tapoja toimia ja luoda liikevaihtoa poikkeustilanteessa.

Tavoite on saada saariston lyhyttä matkailun kesäsesonkia pidennettyä pysyvästi. Taloudellisten vaikutusten lisäksi tällä edistetään samalla vastuullisesti matkailun kantokykyä saaristossa, kun kesäkuukausille painetta tuova matkailijavolyymi jakaantuu aiempaa tasaisemmin useammalle kuukaudelle.

Lisätiedot: Niina Aitamurto, niina.aitamurto@parainen.fi, 040 488 6093

Turunmaan syksy -hankkeen tilaisuuksia ja materiaaleja:

11.6. Tuotteistamiswebinaarin tallenne

15.6. Digimarkkinointiwebinaarin tallenne https://vimeo.com/429948339/e245c160c9

7. ja 8.9. klo 8.30-10.30 Sauna- ja wellnesselämysten tuotteistaminen, webinaari. Kouluttajana Carita Harju, Sauna from Finland

14.9. Joulun tuotteistamiswebinaarin tallenne

29.10. Digimarkkinointiwebinaari II, tallenne