Info om projektet

Bild: Jouni Lappi

St Olav Waterway är ett unikt internationellt projekt. Målsättningen är att märka ut den första pilgrims- och vandringsleden i världen som går genom skärgårdsmiljö. Mellan öar och över hav.

stolavwaterway_logo_transparent

Projektet St Olav Waterway pågår från september 2016 till och med mars 2020. Målsättningen är att se till att den 625 km långa vandringsleden är skyltad och klar vid projektets slut. Detta utgör halva sträckan av den totalt 1200 kilometer långa pilgrimsleden från Åbo till Trondheim.

S:t Olofs sjöled invigdes under högtidliga former i maj 2019 i Åbo. Genast efter invigningen arrangeras den första officiella premiärvandringen från Åbo mot Trondheim. Premiärvandringen var öppen för alla intresserade. På olika orter längs leden ordnades invigningsprogram och det var fritt att delta enligt tid och ork allt från några timmar till dagar eller veckor.

Det är möjligt att röra sig längs flera av rutterna på annat sätt än genom att vandra: paddlande, seglande, ridande och cyklande. Det är väsentligt att det finns alternativ både i fråga om rutter och servicenivå. Hösten 2018 utfördes en kartläggning av ruttens tillgänglighet (på den finländska sidan) för olika målgrupper med specialbehov.

Våren från april till juni och hösten från augusti till oktober är den bästa tiden för vandring. En viktig aspekt i projektet är att möjliggöra en förlängning av rådande turistsäsong. Vi rekommenderar därför pilgrimer att förlägga sin vandring utanför de mest hektiska turistveckorna i juli.

En av projektets målsättningar är att certifiera rutten som en del av Culture Route of the European Council. Den 6.12 2018 godkändes St Olav Waterway som en officiell Olofsled i Europa. Via ett kontaktnät med intresserade och erfarna vandrare ser vi möjlighet till att marknadsföra St Olav Waterway på ett effektivt sätt. En stor del av leden går längs befintliga rutter – stigar, cykelvägar, gamla skogsvägar – men också helt nya rutter är framdagna och utmärkta.

Det är viktigt att garantera förvaltning och upprätthållning av lederna även efter själva projektperiodens slut. Därför grundades en ny tvåspråkig förening i Finland och på Åland i början av 2018. Föreningen har namnet Olofsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry (ordförande Björn “Nalle” Öhman, sekreterare Andreas von Bergmann) och är en del av den nordiska takorganisationen “Association of St Olav´s Ways“, bildad 2015.

I St Olav Waterway (2016-2019) ingår åtta parter: Åbo Akademi (koordinator), yrkeshögskolan Novia, Pargas stad, Sottunga kommun, Östhammar kommun, Söderhamn kommun, föreningen Franciskus på Kökar och föreningen Pilgrimstid Sverige. Totalbudgeten är 1.522.133 € och 75 % av finansieringen, dvs 1.141.599 €, kommer från INTERREG Central Baltic Programme. Övriga finansiärer är Egentliga Finlands förbund och Ålands landskapsregering, samt projektparterna.

St Olav Waterway publicerade nyhetsbrev 2017-2019, de finns arkiverade här.

Systerprojektet S:t Olofs landväg följer S:t Olofs väg genom Finland från Nyslott till Åbo.

eu_interreg_logo

Parter och kontaktpersoner i projektet St Olav Waterway (2016-2020)

Nina Söderlund, projektkoordinator
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Anna-Karin Abrahamsson
Yrkehögskolan Novia

James Simpson
Pargas stad

Christian Pleijel

Föreningen Franciskus på Kökar rf

Kennet Lundström
Sottunga kommun

Patrik Sjölin

Söderhamns kommun

Stefan Edelsvärd
Östhammars kommun

Cina Kedvall
Pilgrimstid Sverige

16707451_1763942340590956_179913375572764674_o