Rekordmånga besökare på Skärgårdens ringvägar sommaren 2020

Meddelande 25.9.2020.

Skärgårdens ringvägar öppnades i år två veckor senare än det ursprungligen var tänkt, på grund av Coronaläget, men förlängdes istället med de tre första veckosluten i september. Den livligt inledda säsongen slutade i rekordsiffror.

År 2019 rapporterade vi om rekordmånga besökare ihopräknat längs Skärgårdensringvägar, hela 48000 resenärer. Antalet cyklister hade ökat med ca 20%. I år slogs bägge rekorden med råge.

Det ihopräknade antalet resenärer längs Stora och Lilla ringvägen var över 53000, vilket betyder en ökning med över 11%.Lilla ringvägen besöktes av drygt30700 personer och Skärgårdens ringväg av 22700. Längs Skärgårdens ringväg åkte 4050 cyklister och Lilla ringvägen cyklades av 4432. Ökningen från förra året var hela 43% längs Skärgårdens ringväg och 37% längs Lilla ringvägen.

Ringvägarna lockade resenärer hela sommaren, ända från början avjuni till säsongens slut, vilket är viktigt för skärgårdens turismföretagare.

-Efter våren hade mänskoren stor hunger att resa och så fort restriktionernalättade i början av juni körde skärgårdens säsong igång med fart. Juli månad är även vanligtvis livlig, så nu vardetfint att se ökningen i besökarsiffrorna uttryckligen i juni och augusti. Gällande ringvägarna var just dessa månader märkbart livligare än tidigare år, och ökningen syns även i inkvarteringsstatistiken, berättar Pargas stads turismchef Niina Aitamurto.

Även NTM-centralens Jari Nieminen, sakkunnig inomskärgårdstrafiken, är nöjd. -Trafiken var livlig speciellt i juli och kapaciteten var i praktiken i maximal användning. Det uppstod köer speciellt i Mossala i Houtskär och detta uppmärksammades i ett flertal medier. Trots det avskräcktes inte resenärerna från att komma till Skärgårdens ringväg i augusti. Tilliten till trafikförbindelserna är i nyckelposition då människor planerar sina resor till skärgården. Ett elektroniskt bokingssystem vore ett effektivt sätt att minska på köandet, då resenärerna i förväg vet till vilken tur de köpt biljett. Både NTM-centralen och Pargas stad har förbundit sig att utveckla ett bokningssystem specifikt lämpat för förhållandena i vår skärgård och ringvägens avgiftsbelagda etapper. Bokningssystemet ingår dock inte ännu i villkoren för det nuvarande bidragsbeslutet.

Skärgårdens sommar var även i övrigt livlig. TillexempelNagus förnyade gästhamn besöktes enligt preliminära siffror av över 20% fler båtar än förra året. Under sommaren märktes även dagsbesökarnas ökade antal, speciellt i restaurangernas ökade försäljning. Många företagare har glatt sig över att besökarna spenderat pengar och kanske ävenstannat längre än normalt.

De registrerade övernattningarna inomPargas stadhar under periodenjuni-augusti ökat med +12% jämfört med ifjol. Andelen inrikesresenärer har ökat med +34% från året innan.

-Man har inte kunnat resa utomlands i den mån man ärvan vid, och då har semesterbudgeten använts tillatt resa inrikes istället.Detta märks i tillexempel inkvarteringsstatistiken,stuguthyrning,restaurangernas försäljning och det ökade besökarantal hos olika resemål. Man kan inte dra slutsatser om nästa år utgående från denna sommar, men just nu är vi nöjda med att inrikesresenärerna har hittat skärgården, säger Aitamurto.

Tilläggsinformation:
Niina Aitamurto
Turismchef
Pargas Stad
niina.aitamurto@pargas.fi
+ 358 40488 6093

www.visitparainen.fi/sv/ringvagen/