Skärgårdens fina naturstigar – #2 Norrby naturstig, Iniö

Norrby naturstig, Iniö

Naturstigen i Norrby är ca 2,5 km lång, den går genom skogen över berg och vänder vid Kasberget som är Iniös högsta punkt. Längs stigen finns informationstavlor och vid vändpunkten på Kasberget finns ett utsiktstorn.

 

Namn och ruttens längd

Norrby naturstig, 2,5 km.

 

Hur du hittar rutten och parkeringen

Det finns ca 2-3 parkeringsplatser bredvid vägen vid Iniövägen 450. Stigen går över privat mark, var vänlig och rör dig med varsamhet i naturen.
Rökning är förbjuden p.g.a. brandfara, sätt skräpet i tunnorna vid startplatsen och undvik att parkera på vägen.
 

 

Tillgänglighet / till vem lämpar sig rutten 

Stigen lämpar sig för nästan alla, eftersom den inte är så lång eller utmanande. Tyvärr är stigen inte passande för barnvagnar, rullstolsbundna eller rollatorer.   


Ruttens terräng 

Den går genom varierande terräng: granskog, tallskog, berghällar och vänder vid Kasberget.  


Varför just denna rutt? 

Härlig utsikt vid Kasbergets utsiktstorn, som är 40 meter över havet.  


Kuriosa / Extra tips 

Vid klart väder kan man se ända till Brändö på den åländska sidan.  

 

Lämna en kommentar