Projekt

St. Olofs sjöleds fortsatta utvecklingsprojekt, 1.3.2020-28.2.2022

Projektets målsättning är att utveckla St. Olofs sjöled ansvarsfullt och hållbart  tillsammans med lokala företagare och invånare. Målet är att erbjuda vandrare en obruten servicekedja och kulturellt lockande innehåll, samt genom detta hjälpa de lokala företagen att utveckla sin verksamhet och därmed öka antalet arbetsplatser i skärgården. 

För mer information: James Simpson, projektledare, james.simpson@pargas.fi, 040 488 5977

Coastal Bootkamp projektet, 1.10.2018-30.8.2021

Projektets målsättningar:

  1. Att öka upplevelsepotentialen med hjälp av nya temarutter och gemensamma verkstäder över kommungränserna
  2. Att förbättra den digitala kunskapen bland turismaktörer, att utnyttja digitaliseringen och att använda sig av mer smart resande-lösningar
  3. Att utveckla hållbart resande samt öka den hållbara naturen och kulturmiljöer
  4. Att öka samarbetet mellan små företag på landsbygden samt stöda företag som växer, samarbetar eller genomgår någon förändring. Detta sker även över kommungränserna med hjälp av gott samarbete.
  5. Att mäta turismens volym med hjälp av en resebarometer samt förutse turismhändelser (t.ex. globala trender) och med hjälp av dessa utveckla innehåll och idéer som bidrar till samarbete mellan aktörer på nya nivåer
  6. Öka samarbetet mellan läroanstalter och högskolor utgående från företagens behov

Material från proejkt:

4.5. Företagarens morgonkaffe inspelning (t.o.m. 20.5.2021)

12.5. Ruttwebbinar

För mer information: Lena Nykänen, projektledare, lena.nykanen@pargas.fi, 040 151 1607

Åboland på hösten projekt, 1.5.2020-31.1.2021

Projektets målsättning är att främja återhämtningen efter koronapandemin för turismföretag i Åbolands område. 

Det primära målet är att förlänga turismsäsongen under hösten. Genom att nå ut till resegrupper från närområdet som besöker höstens evenemang samt genom andra konkreta åtgärder kan man tillsammans med områdets företagare förlänga säsongen. Samtidigt undersöks också behovet av andra företagsreformer som uppkommit av denna undantagssituation. Speciellt om pandemin fortsätter är det viktigt att börja tänka på alternativa lösningar för att få en omsättning under undantagstiden.  

För mer information: Niina Aitamurto, niina.aitamurt@pargas.fi, 040 488 6093

Åboland på hösten-projektets material:

15.6 Digimarknadsföringswebinar inspelning https://vimeo.com/429948339/e245c160c9

7 och 8.9 Produktifiering av bastu- och wellnessupplevelser, webinar er inspelning

14.9 Julens produktifiering, inspelning

29.10 Digimarknadsföringswebinar II, inspelning