Projekt

Pågående projekt inom turism, skärgårdsstaden Pargas

Turistutvecklingsprojekt för glest bebyggda områden (HAMA): Produktifiering, synlighet och tillgänglighet för turismtjänster

Projektets målsättningar
Projektets huvudsakliga mål är att skapa förutsättningar för en säsongsförlängning och tillväxt för turismen i de glest bebyggda skärgårdsområdena.

Projektets åtgärder:

 1. att hjälpa till att utveckla turismtjänster till köpbara produkter, öka turismprodukternas och -paketens antal samt förbättra deras tillgänglighet och synlighet.

 2. förbättra tillgängligheten genom att förena redan befintliga båtförbindelsers tidtabeller med produkterna, och framför allt paketera charterbåttransporter in i produkthelheter då när det inte finns schemalagda förbindelser. På detta sätt skapas förutsättningar att nå besöksmålen ute på öar som annars är svårnådda.

 

Projektets åtgärdshelheter och förverkligande:

 • Produktifiering och paketering (kartläggning, skolning, nätverkande och produktifieringsworkshops)

 • Digitalisering och köpbarhet av produkterna (skolning om distributionskedjor, workshops, produktinmatning i digitala kanaler).

 • Produktprovning och -presentation för försäljningsorganisationer och produkternas målgrupper

 

Projekttid: 1.10 2022-30.9 2023
Finansiering: NTM-centralen i Lappland, Turistprojekt i glest bebyggda områden
Kontaktperson: Viveca Smeds-Aalto, tfn. 040 488 6022, Benjamin Donner, tfn. 040 483 8282

Turistutvecklingsprojekt för glest bebyggda områden: Utredningsprojekt – Små kryssningsfartyg som målgrupp

Projektets målsättningar
Projektets huvudsakliga mål är att utreda skärgårdsområdets förutsättningar att ta emot speciellt mindre kryssningsfartyg och skapa sådana produkter och tjänster som intresserar denna målgrupp. Inom projektet utreds:

 • Mindre kryssningsfartygs intresse att förankra i skärgården för att erbjuda sina resenärer olika skärgårdsupplevelser
 • Hurdana produkter fartygen är intresserade av
 • Vilka förankringsplatser och hamnar kan dra nytta av kryssningsfartyg av varierande storlek och hurdana produkthelheter finns det att erbjuda inom dessa geografiska områden.
 • Hurdan ekonomisk vinning kan kryssningsfartygen ha för skärgården samt direkt avkastning per besökare som målgruppen kunde ge det glest bebyggda skärgårdsområdet.

Projekttid: 1.10.2022-30.9.2023
Finansiering: NTM-centralen i Lappland

Kontaktperson: Benjamin Donner, tfn. 040 483 8282

Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

Projektet Arc Gate – Innovative Service Points for Maritime Tourists utvecklar servicenivån i skärgården vid s.k. replipunkter, ställen dit man kommer med ett färdmedel (bil, buss) för att ofta fortsätta med ett annat (färja, förbindelsebåt).

Pargas har som målsättning i projektet att utveckla servicen vid 4 hamnar. Nagu gästhamn är en knutpunkt för vår turism och där skall enligt projektplanen en laddningsstation för el-cyklar installeras. Laddningsstationen drivs av solpaneler och innehåller också förvaringsboxar och möjlighet att ladda andra elektroniska apparater såsom telefoner. Dessutom installeras en digital informationstavla i hamnen som visar tidtabeller, kartor och info om områdets tjänster och händelser. Denna digitala informationstavla installeras även i Heponiemi, i Pärnäs och i Galtby.

Projektets huvud partner är Region Stockholm med Pargas stad, Kimitoöns kommun och Raseborgs stad som samarbetspartners.

Projekttid: 1.5.2020-31.12.2022
Totalbudget: Cirka 1,1 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson i Pargas: Benjamin Donner, tfn 040 483 82 82

Slutförda projekt

St. Olofs sjöleds fortsatta utvecklingsprojekt, 1.3.2020-28.2.2022

Projektets målsättning är att utveckla St. Olofs sjöled ansvarsfullt och hållbart  tillsammans med lokala företagare och invånare. Målet är att erbjuda vandrare en obruten servicekedja och kulturellt lockande innehåll, samt genom detta hjälpa de lokala företagen att utveckla sin verksamhet och därmed öka antalet arbetsplatser i skärgården. 

För mer information: James Simpson, projektledare, james.simpson@pargas.fi, 040 488 5977

Coastal Bootkamp projektet, 1.10.2018-30.8.2021

Projektets målsättningar:

 1. Att öka upplevelsepotentialen med hjälp av nya temarutter och gemensamma verkstäder över kommungränserna
 2. Att förbättra den digitala kunskapen bland turismaktörer, att utnyttja digitaliseringen och att använda sig av mer smart resande-lösningar
 3. Att utveckla hållbart resande samt öka den hållbara naturen och kulturmiljöer
 4. Att öka samarbetet mellan små företag på landsbygden samt stöda företag som växer, samarbetar eller genomgår någon förändring. Detta sker även över kommungränserna med hjälp av gott samarbete.
 5. Att mäta turismens volym med hjälp av en resebarometer samt förutse turismhändelser (t.ex. globala trender) och med hjälp av dessa utveckla innehåll och idéer som bidrar till samarbete mellan aktörer på nya nivåer
 6. Öka samarbetet mellan läroanstalter och högskolor utgående från företagens behov

Material från proejkt:

4.5. Företagarens morgonkaffe inspelning (t.o.m. 20.5.2021)

12.5. Ruttwebbinar

För mer information: Lena Nykänen, projektledare, lena.nykanen@pargas.fi, 040 151 1607

Åboland på hösten projekt, 1.5.2020-31.1.2021

Projektets målsättning är att främja återhämtningen efter koronapandemin för turismföretag i Åbolands område. 

Det primära målet är att förlänga turismsäsongen under hösten. Genom att nå ut till resegrupper från närområdet som besöker höstens evenemang samt genom andra konkreta åtgärder kan man tillsammans med områdets företagare förlänga säsongen. Samtidigt undersöks också behovet av andra företagsreformer som uppkommit av denna undantagssituation. Speciellt om pandemin fortsätter är det viktigt att börja tänka på alternativa lösningar för att få en omsättning under undantagstiden.  

För mer information: Niina Aitamurto, niina.aitamurt@pargas.fi, 040 488 6093

Åboland på hösten-projektets material:

15.6 Digimarknadsföringswebinar inspelning https://vimeo.com/429948339/e245c160c9

7 och 8.9 Produktifiering av bastu- och wellnessupplevelser, webinar er inspelning

14.9 Julens produktifiering, inspelning

29.10 Digimarknadsföringswebinar II, inspelning