Själö - själarnas ö

Själö - båthus vid färjstrandenI det vackra landskapet på Själö 1½ timme med båt från Åbo eller 30 minuter från Nagu möter du en fascinerande historia och vackra landskap. Här fanns på 1600- och 1700-talen Finlands mest kända leprasjukhus, ett hospital, där patienterna levde isolerade på sin ö till sin död, utestängda från den övriga världen. När den fruktade lepran, förut kallad spetälska, började försvinna från Finland tog dårhuset, eller mentalsjukhuset, över på ön. Mentalsjuka patienter, främst kvinnor, vårdades på Själö fram till 1962. Många historier om kvinnor som gömdes undan på Själö då de ansågs besvärliga eller ovärdiga det normala samhället berättas. Efter att mentalsjukhuset stängde övergick dårhuslokalerna till Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet år 1962.

Idag är Själö en naturskön destination för besökare från när och fjärran. De gamla historiska byggnaderna är bevarade och används för inkvartering och restaurang, och Själös vackra kyrka tar emot besökare. Själö bjuder

    på en mängd olika sorters inkvartering

för varje smak.

Själö kyrkaNär man rör sig på Själö ser man tydliga historiska spår av att människan rört sig i landskapet. De första åkrarna röjdes redan under medeltiden och betande djur har funnits på ön länge. På Själö finns gamla hotade kulturarter som lever i de traditionella växtmilöjerna. Själö är även en naturlig plats för närliggande skogar, värdefulla lundar, hassellundar och övriga ädelträd.

Till Själö kan du ta dig från Nagu, Åbo och Röölä med kryssningsfartig och landskapsfärja. Sommartid kan man ta sig till ön från flera håll dagligen, medan trafiken vintertid löper mer sällan.

    Se trafikens tidtabeller här

.

Själö befinner sig längs med

    Lilla ringvägen

, skärgårdens mest välbesöka rutt för cyklister. En färd från Åbo eller Röölä via Själö till Nagu för dig till Finlands skärgårds hjärta och från Nagu kan du ta dig vidare längs med den 250 kilometer långa

    Skärgårdens ringväg

från ö till ö med färjor. 

Se också