Skärgårdens skördefest
17-18.9.2022

Träffa skärgårdens företagare - bekanta dig med deras produkter, besök deras gårdar och ät i deras restauranger

Skärgårdens skördefest ordnas år 2022 för femtonde gången. Höjdpunkten för skördefesten är skördemarknaden som ordnas på lördagen på torget i Nagu.  Öppna gårdar dagen efter skördemarknaden är ett fint och roligt sätt att bekanta sig med olika gårdar runtom i skärgården.

Bekanta dig med skördefestens enskilda evenemang här:

Försäljare och Öpnna gårdar:
Anmäl dig med som försäljare eller Öppen gård
genom att trycka här!