Tack för detta år! Skärgårdens skördefest 2023 ordnas...

Skördefestens marknad i Nagu 16.09.2023

Öppna gårdar i skärgården 17.09.2023

Följ Skärgårdens Skördefest på Facebook:

Träffa skärgårdens företagare - bekanta dig med deras produkter, besök deras gårdar och ät i deras restauranger

Skärgårdens skördefest ordnas år 2022 för femtonde gången. Höjdpunkten för skördefesten är skördemarknaden som ordnas på lördagen på torget i Nagu.  Öppna gårdar dagen efter skördemarknaden är ett fint och roligt sätt att bekanta sig med olika gårdar runtom i skärgården.

Bekanta dig med skördefestens enskilda evenemang här: