Utskären

Det mest säregna kommunområdet i vår skärgårdsstad

Utöver Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö så hör också den yttre skärgården till Pargas.

Utskären är det mest säregna kommunområdet i vår skärgårdsstad: ett kargt, men samtidigt ett lummigt område som består av små kobbar och holmar och större bebodda öar. Några av dessa öar är bebodda året om som t.ex. ön Jurmo där det finns ca 10 stycken fast bosatta. Antalet personer som bor i yttre skärgården ökar stort under sommarmånaderna i och med turismen och sommargäster. Klimatet är milt och utskären är den region i Finland där solen skiner mest: Utö är i genomsnitt det soligaste stället i Finland under perioden maj-augusti!

Utskären utgör en del av Skärgårdshavets nationalpark och Skärgårdshavets biosfärområde.

Vänligen res ansvarsfullt och följ rådande coronarestriktioner. Läs mer här.

OBS! M/S Baldur trafikerar igen från Pärnäs. Du hittar bilparkering i Pärnäs.

karta-utskaren

IMGP0625

Skärgårdshavets nationalpark

I Skärgårdshavet finns det mera holmar och skär än någon annanstans. Nationalparken grundades för att skydda Skärgårdshavets natur och kultur och den är belägen öster om Åland och söder om Korpos, Nagus, Pargas och Kimitos huvudöar. Parken är hela 50 000 hektar och detta gör att det är den största av de fyra havsnationalparkerna som finns i Finland. Nationalparken består huvudsakligen av karg yttre skärgård, som kännetecknas bl.a. av lågvuxna lövskogar och kala klippor. Det finns också  frodiga områden i bergssvackorna vars växtlighet är mycket mångsidig.

Ett besök till området kan göras antingen med egen båt eller genom att röra sig med hjälp av någon förbindelsebåt. Det kan finnas områden som man inte får besöka under vissa perioder, för att skydda naturen och djurlivet och områden som man inte får besöka året runt. I nationalparken får du slå läger och göra upp eld på platser som är ämnade för det. Bär och svamp får du också fritt plocka. Mera information och praktiska saker om nationalparken hittar du på sidan som är länkad här.

PICT2127

Biosfärområde

Biosfärområdet är en del av ett internationellt program som heter Människan och biosfären (MaB), detta program startades på 1970-talet av UNESCO och år 1994 inrättades Skärgårdshavets biosfärområde. Ett biosfärområde är ett område med värdefull natur och kultur och som fungerar som modell för hur människan lever i samspel med naturen. Syftet med biosfärområdet är att bevara och värna om natur- och kulturvärden, samt att stödja utvecklingsprojekt som bidrar till hållbar utveckling på både lokal och internationell nivå.

Skärgårdshavets biosfärområde består av Skärgårdshavets nationalpark och områdena kring den. Internationellt sett är Skärgårdshavet ett av Finlands mest värdefulla områden, här finns mer utrotningshotade växter och djur än på något annat område i Finland.

Ytan på biosfärområdet är ca 5400 km² varav 4580 km² är vatten, trots att största delen är vatten så bor det ungefär 3800 personer och det finns ungefär 3000 sommarstugor inom detta område.