Viktig information

Bild: @aktivtfamiljeliv

Allemansrätt

Allemansrätten ger dig möjlighet att röra dig ute i det fria, men också skyldighet att visa hänsyn för natur och markägare.

 

Tillåtet att

  • vandra, åka skidor, cykla
  • vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (t.ex: tälta på tillräckligt avstånd till närmaste bebyggelse)
  • plocka vilda bär, svampar och icke-fridlysta blommor
  • meta och pilka

 

Förbjudet att

  • skräpa ner
  • uppgöra eld utan markägarens tillstånd
  • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
  • störa vilda djur eller häckande fåglar
Bild: @aktivtfamiljeliv
Bild: @aktivtfamiljeliv

Fiskelov

För att få fiska i Finland ska vuxna betala en fiskevårdsavgift för handredskapsfiske med spö. Fiskelov kan köpas i R-kioskerna, betalas via nätbanken eller mobilen. Personer som är under 18 år eller har fyllt 65 år behöver inte betala fiskevårdsavgift. För att meta eller pimpla behövs inget lov.

Tilläggsinformation om fiskelov och fiskeområden:
www.eräluvat.fi

Bild: @aktivtfamiljeliv
Bild: @aktivtfamiljeliv

Göra upp öppen eld

Lägereld eller annan öppen eld får inte göras upp under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand, eller om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar.

Kom ihåg att det är förbjuder att göra upp eld utan markägarens tillstånd.

www.sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

 

Bild: Taipale Brothers
Bild: Taipale Brothers

Laddningsstationer för el- och hybridbilar

Allmänna laddningspunkter för elbilar hittar du även hos oss i Pargas skärgård. Det finns laddningsstationer i Pargas centrum, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. 

Laddningspunkterna hittar du på:
www.latauskartta.fi

15022732422743