Viktig information

Bild: @aktivtfamiljeliv

Allemansrätt

Allemansrätten ger dig möjlighet att röra dig ute i det fria, men också skyldighet att visa hänsyn för natur och markägare.

 

Tillåtet att

  • vandra, åka skidor, cykla
  • vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (t.ex: tälta på tillräckligt avstånd till närmaste bebyggelse)
  • plocka vilda bär, svampar och icke-fridlysta blommor
  • meta och pilka

 

Förbjudet att

  • skräpa ner
  • uppgöra eld utan markägarens tillstånd
  • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
  • störa vilda djur eller häckande fåglar
Bild: @aktivtfamiljeliv
Bild: @aktivtfamiljeliv

Fiskelov

För att få fiska i Finland ska vuxna betala en fiskevårdsavgift för handredskapsfiske med spö. Fiskelov kan köpas i R-kioskerna, betalas via nätbanken eller mobilen. Personer som är under 18 år eller har fyllt 65 år behöver inte betala fiskevårdsavgift. För att meta eller pimpla behövs inget lov.

Tilläggsinformation om fiskelov och fiskeområden:
www.eräluvat.fi

Bild: @aktivtfamiljeliv
Bild: @aktivtfamiljeliv

Göra upp öppen eld

Lägereld eller annan öppen eld får inte göras upp under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand, eller om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar.

Kom ihåg att det alltid är förbjudet att göra upp eld utan markägarens tillstånd.

www.sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Bild: Taipale Brothers
Bild: Taipale Brothers

Laddningsstationer för el- och hybridbilar

Allmänna laddningspunkter för elbilar hittar du även hos oss i Pargas skärgård. Det finns laddningsstationer i Pargas centrum, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. 

Laddningspunkterna hittar du på:
www.latauskartta.fi

15022732422743

Hållbar turism


Ansvarsfullhet betyder att både besökare och företagare kan göra ansvarsfulla val och gärningar. Som besökare kan du, t.ex., välja att besöka området utanför högsäsongen och
välja logi med fokus på det lokala (i skärgården är det lätt eftersom vi inte har t.ex. hotellkedjor!), beakta naturen och medpassagerare samt fundera på vilka transportmedel du använder.

I januari och april 2021 arrangerades en utbildning i hållbar turism inom ramen för projektet Coastal Bootcamp. De företag som deltog i utbildningen erbjöds en möjlighet att erhålla Green Start-märket.

Green Start är en utbildning i ansvarsfull turism. Under utbildningen fick företagen bl.a. arbetsredskap för hur de kan kommunicera åt sina kunder om hållbara val i affärsverksamheten. Beredningen av en verksamhetsplan för att främja miljöfrågor och ansvarsfullhet inleddes under utbildningen. För att erhålla märket bör företaget välja minst fem utvecklingspunkter inom olika ämnesområden, t.ex. vad gäller avfallshantering, städning och underhåll, energi- och vattenanvändning, eller ansvar för naturen och den lokala kulturhistorien, och förbinder sig att ta nya steg mot ansvarsfull affärsverksamhet under ett års tid.

Följande företag som är verksamma i Pargas har erhållit Green Start-märket:
Hyppeis Värdshus, Houtskär
Hotel Stallbacken, Nagu
Storbåt Tacksamheten
Bodö gästhamn
Hjalmars, Korpo
Villa Apollo, Pargas

Korppoo