Mellan Houtskär och Korpo - Houtskarin ja Korppoon välillä - Between Houtskär and Korpo
Man på gul färja till Houtskär en solig vårdag.
Jurmo hamn - Jurmon satama - Jurmo harbour
Drönarbild av Jurmo hamn.
Borstön satama
Obs! Fötografen bör nämnas HUOM! Valokuvaajan nimi mainittava