Mellan Houtskär och Korpo - Houtskarin ja Korppoon välillä - Between Houtskär and Korpo
Man på gul färja till Houtskär en solig vårdag.