IMG 9476 - Jurmo, ljung
Person som promenerar på Jurmo byväg.