Mustikkapolku Lemlahdessa

Mustikkapolku Lemlahdessa

Mustikkapolku on 2,8 km pitkä luontopolku ja sen lähtöosoite on Brattnäsintie 73 ( 730 metriä Lemlahden Kartanotiehaarasta Brattnäsiin päin).

Mustikkapolku on merkitty sinisillä leimoilla ja nuolilla. Maasto on vaihteleva aina avarista kallioetapeista suoalueisiin.

Reitin varrella oleva metsä on keskiikäistä havupuustoa missä viljavuus näkyy kasvilajin maavalinnassa. Heikoilla mailla kasvaa mäntyä ja viljavilla kuusta. Näillä metsillä on suurta taloudellista arvoa.

Luontopolun varrella on myös kitu- ja joutomaata joita on jätetty luonnon armoille. Alueelta löytyy yli satavuotiaita mäntyjä ja nuorta taimikkoa. Nämä alueet jäävät jatkossakin luonnonmetsiksi.

Kuvat
×
1/4
2/4
3/4
4/4