Konungsskär

Konungsskär

Konungsskär muodostaa Västra Tvigölpanin ja Birsskärin kanssa suojaisan retkisataman. Saarelta pääsee viereiseen Birsskäriin kävelysiltaa pitkin. Parhaimmat kiinnittymispaikat löytyvät Birsskärin pohjoisrannalta. Myös Konungsskärin etelärantaan sekä länsipuolelle voi kiinnittyä. Konungskäriin pääsee vain veneellä.
Konungsskär ja sen lähisaaret ovat karuja, kallioisia saaria. Vanhaa torppaa ympäröi kaunis keto, jota lampaat yhä laiduntavat kesäisin. Vakituisen asutuksen loputtua vuonna 1916, saarta käytettiin metsästys- ja kalastusretkien tukikohtana. Jopa marsalkka Mannerheim vieraili erämajassa syyskuussa 1926. Nykyään entinen torppa toimii autiotupana. Elämään Konungsskärilla ja saaren historiaan voi tutustua saarta kiertävällä luontopolulla (0,4 km)

Luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa. Tarkistathan aina retkikohteen säännöt ennen retkeäsi.
Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueita, joiden tärkeänä tehtävänä on turvata luonnon monimuotoisuus sekä antaa ihmisille mahdollisuus nauttia ja rentoutua luonnossa luonnonsuojelun ehdoilla. Metsähallitus hoitaa kaikkia Suomen kansallispuistoja.

Kuvat
Kuvassa on jyrkkää kalliorantaa. Kalliolla kävelee kaksi ihmistä. Ihmisten takana kasvaa puita.The picture shows a steep rocky shore. Two people are walking on the rock. Trees grow behind people.Harmaa, lautarakenteinen rakennus.  En grå brädinramad byggnad.  A gray board-framed building.Kuva on otettu kallion laelta yli saaren. Harmaa talo erottuu mäntyjen keskellä. Kuvan takaosassa on merta ja muita saaria. The gray house stands out among the pine trees. In the back of the picture is the sea and other islands. Vasemmalla reunalla näkyy seuraavalle saarelle vievä ponttonisilta. Saaren puuston yli pilkottaa talon katto.The picture is taken from a high rock down. On the left side you can see the pontoon bridge leading to the next island
×
1/4
Kuvassa on jyrkkää kalliorantaa. Kalliolla kävelee kaksi ihmistä. Ihmisten takana kasvaa puita.The picture shows a steep rocky shore. Two people are walking on the rock. Trees grow behind people.
2/4
Harmaa, lautarakenteinen rakennus.  En grå brädinramad byggnad.  A gray board-framed building.
3/4
Kuva on otettu kallion laelta yli saaren. Harmaa talo erottuu mäntyjen keskellä. Kuvan takaosassa on merta ja muita saaria. The gray house stands out among the pine trees. In the back of the picture is the sea and other islands.
4/4
 Vasemmalla reunalla näkyy seuraavalle saarelle vievä ponttonisilta. Saaren puuston yli pilkottaa talon katto.The picture is taken from a high rock down. On the left side you can see the pontoon bridge leading to the next island