Konungsskär

Konungsskär

Konungsskär formar tillsammans med Västra Tvigölpan och Birsskär en skyddad utflyktshamn. Man kan ta sig till det bredvidliggande Birsskär längs en gångbro. De bästa förtöjningsplatserna finns på Birsskärs norra strand. Man kan även ta i land längs Konungsskärs södra och västra strand. Konungskär kan endast nås med båt.

Konungsskär och de närliggande öarna är karga, klippiga öar. En vacker äng, som får fortfarande betar under somrarna, omger det gamla torpet. Efter att ön förlorade sin fasta bosättning år 1916, användes ön som bas för jakt- och fiskeutfärder. Till och med marskalk Mannerheim besökte stugan i september 1926. Man kan bekanta sig med livet på Konungsskär och öns historia längs naturstigen (0,4 km) som går runt ön.

Allemansrätten gäller inte i sin helhet i naturskyddsområden. Kontrollera alltid utflyktsmålets regler före utflykten.
Nationalparkerna är naturskyddsområden, som har en viktig uppgift i att trygga naturens mångfald samt att ge människor möjlighet att njuta och koppla av i naturen på naturskyddets villkor. Forststyrelsen sköter alla nationalparker i Finland.

Bilder
Kuvassa on jyrkkää kalliorantaa. Kalliolla kävelee kaksi ihmistä. Ihmisten takana kasvaa puita.The picture shows a steep rocky shore. Two people are walking on the rock. Trees grow behind people.Harmaa, lautarakenteinen rakennus.  En grå brädinramad byggnad.  A gray board-framed building.Kuva on otettu kallion laelta yli saaren. Harmaa talo erottuu mäntyjen keskellä. Kuvan takaosassa on merta ja muita saaria. The gray house stands out among the pine trees. In the back of the picture is the sea and other islands. Vasemmalla reunalla näkyy seuraavalle saarelle vievä ponttonisilta. Saaren puuston yli pilkottaa talon katto.The picture is taken from a high rock down. On the left side you can see the pontoon bridge leading to the next island
×
1/4
Kuvassa on jyrkkää kalliorantaa. Kalliolla kävelee kaksi ihmistä. Ihmisten takana kasvaa puita.The picture shows a steep rocky shore. Two people are walking on the rock. Trees grow behind people.
2/4
Harmaa, lautarakenteinen rakennus.  En grå brädinramad byggnad.  A gray board-framed building.
3/4
Kuva on otettu kallion laelta yli saaren. Harmaa talo erottuu mäntyjen keskellä. Kuvan takaosassa on merta ja muita saaria. The gray house stands out among the pine trees. In the back of the picture is the sea and other islands.
4/4
 Vasemmalla reunalla näkyy seuraavalle saarelle vievä ponttonisilta. Saaren puuston yli pilkottaa talon katto.The picture is taken from a high rock down. On the left side you can see the pontoon bridge leading to the next island