Houtskär

karta-houtskar

Houtskär - något extra

Houtskär består av ca 700 holmar av olika storlek. Ca 520 personer är skrivna här men här finns också en stor fritidsbefolkning. Det finns mycket som är speciellt med Houtskär - naturen, dialekten, kulturen, det lilla samhället, trafikförbindelserna... Houtskär ingår i sin helhet i Skärgårdshavets biosfärområde och delvis i Skärgårdshavets nationalpark.

PICT3220

I Houtskär finns det många livskraftiga byar. Flera av dem är fortfarande traditionella "gytterbyar". Speciellt Hyppeis och Björkö är kända för sina vackra båthus. Naturen på Houtskär är omväxlande och floran är artrik. En fin symbol för Houtskär är sockenblomman, orkidén Adam och Eva som växer här. Orkidén är vanlig på Åland men österut är den en sällsynthet. På Houtskär förekommer den på flera platser och ställvis talrikt.

I Näsby i Houtskär kan du besöka den vackra träkyrkan som byggdes år 1703. I Näsby har du också en chans att besöka Houtskärs skärgårdsmuseum. Muséet ligger i närheten av kyrkan och inte långt ifrån gästhamnen. Det omfattar sammanlagt tio olika byggnader. Helheten vill återspegla verkligheten i skärgårdsbornas liv under gångna tider. Houtskär- någonting extra.