Korpo

karta-korpo

Där himmel och hav möts och du är ständigt i skarven

Dagens Korpo omfattar totalt 1 544 km² , varav 169 km² är landområde. Korpo omfattar ca  2 000 öar, holmar och skär. Den största ön brukar benämnas huvudön, fasta Korpo eller kyrklandet, och den näst största ön är Norrskata. I och med det stora havsområdet kring Korpo har det fungerat i många århundraden och fungerar än i dag som ett viktigt arbetsfält för Korpoborna. Framförallt då genom fiske och sjöfarten men också i och med existensen av lots- och fyrvaktartjänsten.

PICT3220

Befinner du dig i Korpo skall du passa på att besöka Korpoström, en viktig knutpunkt i alla tider med sitt Skärgårdscentrum och berikande kulturverksamhet. Vid Korpoström hittar du även ett minnesmärke över sjöslaget mellan svenskar och ryssar som utspelades år 1743.  Korpo har även ett hembyggdsmusé. Här finns bland annat huvudbyggnaden som är från 1800-talet, några bodar och olika sorters bruksföremål som använts i socknen.

Korpo har en skärgård som är såväl lummig som karg och det finns skogar att vandra i när höststormarna rasar eller när vintern lagt sitt första täcke. Stränder att vandra längs och sund att paddla i, skärgårdsnaturen ger möjligheter till upplevelser som överträffar varandra. Korpo är där himmel och hav möts och du är ständigt i skarven.