Nagu Kyrka

Nagu Kyrka

Nagu medeltida gråstenskyrka ligger i en tallbacke, på den så kallade Kyrkbacken, på den större av Nagus två huvudöar, Storlandet. Salkyrkan i tre skepp är tillägnad Olof den helige. Kyrkans byggnadshistoria är föga omtvistad och alla historiker som undersökt kyrkan anser att kyrkobyggnaden uppförts på 1430-talet.

Bilder
Nagu churchNagu churchNagu churchNagu churchNagu church
×
1/5
Nagu church
2/5
Nagu church
3/5
Nagu church
4/5
Nagu church
5/5
Nagu church