Pargas kyrka

Pargas kyrka

Pargas kyrka som är en av vårt lands över sjuttio medeltida gråstenkyrkor är belägen på den så kallade kyrkbacken i det område som kallas för Gamla malmen. Pargas kyrka omnämns första gången i Åbo domkyrkas svartbok i ett dokument som är daterat den 6 juni 1329. Det är högst sannolikt dock inte fråga om den nuvarande kyrkan. Tyvärr finns det inte kvar några skriftliga dokument som skulle berätta när kyrkan uppfördes. Pargas kyrka har en exceptionell byggnadshistoria. Ursprungligen byggde man nämligen ett smalare kor och därtill anslutande sakristia. Av okänd anledning rev man det smalare koret på 1400-talet. Det som i dag finns kvar av denna byggnadsfas är den ursprungliga sakristians västra del, som senare på 1600-talet utvidgades till en kyrka för finskspråkiga församlingsmedlemmar.

Bilder
Pargas churchPargas church
×
1/2
Pargas church
2/2
Pargas church