Skärgårdens lilla ringväg

Skärgårdens lilla ringväg

Längd: 120 km
Färjor: 3
Tid: 1-2 dagar

Upplev den unika åboländska skärgården! Du behöver inte ha en egen båt för att lära känna en intressant del av det finska Skärgårdshavet. Den Lilla ringvägen snirklar från ö till ö och kan upplevas från mitten av maj till början av september. Med bil kan resan ta bara en dag, och med cykel ett par dagar. Om du följer den snabbaste vägen blir resan sammanlagt ca 120 km lång.

Lilla ringvägen ligger i fem städers område; Åbo, Reso, Nådendal, Pargas stad och S:t Karins, och 2/3 av hela vägen finns på öar. Längs med rutten finns det 15 året runt bebodda öar, samt några obebodda holmar. Upplev finländsk skärgårdskultur, fin natur och lär dig prata muminsvenska!

Bilder
Cycling along the ArchipelagoCycling along the ArchipelagoCycling along the ArchipelagoCycling along the ArchipelagoCycling along the Archipelago
×
1/5
Cycling along the Archipelago
2/5
Cycling along the Archipelago
3/5
Cycling along the Archipelago
4/5
Cycling along the Archipelago
5/5
Cycling along the Archipelago