Blåbärsstigen i Lemlax

Blåbärsstigen i Lemlax

Blåbärsstigens är 2,8 km lång och har sin startpunkt vid Brattnäsvägen 73 ( 730 m från Lemlax Gård mot Brattnäs). Längs naturstigen finns tavlor som berättar om växtligheten och fågelfaunan på området. Stigen är märkt med blåa stämplar på trädstammar eller med pilar längs hela rutten.

Vid stigens högsta punkt finns ett utsiktstorn därifrån man kan skymta byggnader i Pargas centrum. Terrängen är varierande med allt från karga bergsavsnitt till sanka kärrmarker. Längs rutten finns informationstavlor om växtligheten i terrängen.

Bilder
×
1/4
2/4
3/4
4/4