Gamla Malmen - Pargas historiska centrum

Gamla Malmen - Pargas historiska centrum

Gamla Malmen är Pargas historiska centrum, en gammal handelsplats och ett välbevarat trähusområde. Gamla Malmen bildar tillsammans med den medeltida kyrkan en nationellt betydelsefull kulturmiljö. Välkommen att bekanta dig med denna faschinerande stadsdel, dess anrika historia och kulturhistoriskt värdefulla byggnader!
Den första bebyggelsen på sluttningen mot stranden bestod troligen av kyrkbyggarnas anspråkslösa bostäder på 1200- och 1300-talen. Gamla Malmens täta bebyggelsestruktur härstammar från det livliga byggandet under 1700-talets sista decennier.
Många av byggnaderna har senare fått fasaderna ombyggda. Längs gränderna kan man fortfarande se exempel på både enkla 1700-tals hus och på hus som under 1800-talet fått ett mera stadsmässigt yttre.

Bilder
Old Town - Pargas curchOld Town - PargasOld Town - Pargas
×
1/3
Old Town - Pargas curch
2/3
Old Town - Pargas
3/3
Old Town - Pargas