Upplev biosfärområdet

Upplev biosfärområdet

Denna speciella och unika resa tar dig och dina vänner genom Skärgårdshavets UNESCO:s Biosfärområde som är ett av Finlands mest artrika områden och ett av världens mest örika områden. I århundraden har boskap betat på alla grönskande öar i skärgården. Idag har betesdjuren en viktig roll som naturvårdare av naturängar med en otroligt hög biodiversitet.
Allas hjälp till att värna om naturängarnas biodiversitet är värdefull! Syftet med ett biosfärområde är att förbättra samverkan mellan människan och naturen. Under denna resa får du samverka med naturen och bidra till dess livskraft, samtidigt som du får en djupare insikt i den speciella harmoni mellan människa och natur som fortfarande finns i skärgården.

Bilder
Archipelago national park - KonungsskärS/Y Tacksamheten
×
1/16
2/16
3/16
Archipelago national park - Konungsskär
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
S/Y Tacksamheten
13/16
14/16
15/16
16/16